Člani ŽPS

Opis Ime Priimek
 Član skupine
     
Tajništvo    
  JANKO IVANČIČ ŽUPNIK
  VIKTOR KRAJNC TAJNIK
     
Člani po dolžnosti     
  ALOJZ TURNŠEK KLJUČAR
  ANTON POGLADIČ KLJUČAR
  FRANC RAMŠAK KLJUČAR
  LEOPOLD ZUPANC KLJUČAR
     
Zastopniki skupin    
  SILVO POTOČNIK PEVCI
  METKA ŠUMEJ KARITAS
  MILENA SMODEJ MOLILCI
  KATARINA DOLER MLADI
     
Izbrani    
  IVAN SREBOČAN ČLAN
  JOŽICA KRISTAN ČLAN
  ZDENKA LEBIČ ČLAN
  NEŽA GOLOB ČLAN
  MARTA RATAJ ČLAN
  FRANC PODGORŠEK ČLAN
  SANDI LEŠNIK ČLAN
  JERICA ARČAN ČLAN
  SILVO ARNŠEK ČLAN
  MARJANA KRAJNC ČLAN
     
Posebej imenovani    
  STANE COLNER  
  MARTINA MUZEL  
  JOŽE NOVAK