OZNANILA OD 13.04.2014 DO 20.04.2014

Oznanila župnije Šmartno v

Rožni dolini

za veliki teden 2014

 

 Nedelja

8.00 za vse župljane in + Mihael Užmaha in vse + Gregorinove – domači
10.00 + Helena in Stanislava Zupanc – mož Leopold 

 Ponedeljek

   Lidvina, devica

18.00 + Vida kovač in vse + Šmarčanove - Anica

Torek

18.00 za žive in + 1. ženske rože

 Sreda

 Bernardka Lurška

18.00 Ivan Srebočan, osmina

Četrtek

Veliki četrtek

19.00 za + gospoda župnika – Ivan in Martina Muzel

Petek

Veliki petek

18.30 križev pot, h kateremu ste vabljeni vsi verniki

Obredi velikega petka

Sobota

Velika sobota

7.00 blagoslov ognja, dopoldan blagoslovi po kapelah in v župnijski cerkvi

19.00 + moža Jankota Arčan, starše in stare starše Maršnak-Čakš

Nedelja

Velika noč

7.00  za + gospoda župnika – Cerkveni pevci

10.00 + Alojz Cigelšek

BRALCI:

  • 7.00 g. ALOJZ TURNŠEK in ga. METKA ŠUMEJ
  • 10.00  g. VIKI KRAJNC in ga. NEŽIKA GOLOB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Božja beseda: 1. berilo: Iz 50,4-7; 2. berilo: Flp 2,6-11; evangelij: Mt 26,14-75; 27,1-66

 

PROTI JERUZALEMU

 

jezus na krizu

Jezus si je pripravil praznovanje. Nedvomno ga evangelist predstavlja kot tistega, ki se hoče odkrito razodeti kot “kralj” v Davidovem mestu. Vendar tega ne naredi z bahavim razkazovanjem kraljev tistega časa, ko bi se povzpel na konja, ampak se vrne k jezdni živali iz časov očakov. Kakor je Salomon, kralj miru, Davidov prvi sin naslednik, zmagoslavno prišel v mesto (1 Kr 1,32–48), tako ima tudi sprevod, ki se je oblikoval okoli Jezusa, videz praznika ustoličenja.

 Sprevod sestavljajo velike množice romarjev, ki prihajajo v Jeruzalem za praznik. Z njim so hodile vse od Galileje, vendar so vedno ostajale v ozadju; sedaj so končno v ospredju. Če tukaj ne bi bilo Jezusa, bi bile običajne množi-ce, ki si rade ustvarijo nekaj prazničnosti, ko od daleč pridejo do Jeruzalema. Sedaj pa je z njimi Jezus. Brž ko so ga videli sedeti na osliču, so se vzradostili in svoje veselje osredotočili nanj. Jezus je bil na sredini; množice so bile pred njim in so hodile za njim in ga razglašale za “kralja”: Hozana Davidovemu sinu! To je njihov klic, ki diši po verskem in političnem obenem. Po “političnem”, ker beseda hozana, ki je sedaj postala čisti izraz odobravanja, prvotno pomeni “Reši nas vendar!”; po verskem pa zato, ker je on tisti, ki pri-haja v Gospodovem imenu. Jezus je v resnici Božji poslanec. Kot takega ga končno prepozna množica.

V skladu s Ps 118,26 je moral duhovnik reči tiste-mu, ki je prihajal v svetišče: “Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu.” Nič od tega se ni zgodilo pri Jezusu. Tako mu množica vzklika izven mesta. Odziv duhovnikov bo čisto drugačen (21,15-16). Vseeno pa je jasno, da je Jezus tisti, ki prihaja.     

                                                    

DRAGI ŽUPLJANI! Pred nami je velika noč, največji krščanski praznik, ko se spominjamo Jezusovega trpljenja, smrti in vstajenja. Praznovanje teh dogodkov se začne že z današnjo cvetno nedeljo, nadaljuje pa z obredi velikega četrtka, petka in sobote. Na veliko noč se veselimo Jezusovega vstajenja in zaradi pomena tega dogodka za naše življenje odmeva sporočilo velike noči kar ves teden - vso velikonočno osmino - do bele nedelje.

V teh, za kristjane svetih dneh, ko praznujemo največje skrivnosti naše vere, res lepo vabljeni k praznovanju obredov velikega tedna na veliki četrtek, petek in soboto, vsak večer ob 19. uri, ter k praznovanju velike noči, ki se nadaljuje tudi na velikonočni ponedeljek.

V duhu Jezusovega povabila učencem na Oljski gori: »Ostanite tukaj in bedite z menoj!« bomo na veliki četrtek zvečer po obredih in molitveni uri na Barbarinem (stranskem) oltarju izpostavili Najsvetejše. Vabljeni k skupni ali osebni molitvi k Božjemu grobu, ki bo na začetku blagoslova jedil v župnijski cerkvi. Na veliki petek sodelujejo pri večerni sveti maši vsi otroci iz naše župnije, ko bo ob 18.30 najprej križev pot, potem pa obredi velikega petka.

 

BLAGOSLOV JEDIL: letošnje leto bo blagoslov jedil pri treh znamenjih po naši župniji, prav tako pa tudi v župnijski cerkvi, ko ste povabljeni k počastitvi Jezusa v Božjem grobu

 

  • 9.00 Gorica in Slatina- Petrova kapela
  • 10.00 Loče in Brezova - Martenekov križ
  • 11.00 Jezerce in Pepelno in Rupe - Razgorškova kepela
  • 12.00; 16.00 in 17.00 - Župnijska cerkev sv. Martina

 

VEROUK: V velikem tednu za veroučence ne bo verouka. V teh dneh ima prednost praznovanje velike noči, zato veroučenci skupaj s starši, kakor tudi vsi ostali vabljeni k obredom velikega četrtka, petka in sobote ter k praznovanju Kristusovega vstajenja z nedeljsko mašo. V tednu po veliki noči pa bo verouk po ustaljenem urniku, razen za skupine na velikonočni ponedeljek; kajti že naslednji teden so potem prvomajske počitnice, ko znova verouka ne bo.

 

Na velikonočno jutro bo sestavni del svete maše tudi vstajenska procesija, ki bo potekala med župniščem in župnijskim vrtom. LEPO PROSIM, da se procesije udeležimo VSI, brez izjem (seveda so izvzeti bolniki in ostareli, ki ne morejo hoditi) ali kakšnih zasedanj sedežev. Otroci in tisti, ki lahko stojite, ste lepo povabljeni, da odstopite pri sveti maši sedež starejšim. Tako bo praznik velike noči bolj doživet in res praznik Jezusovega vstajenja vseh nas župljanov. Hvala za pripravljenost in razumevanje.

 

ŽUPNIJSKO ROMANJE: po prvomajskih praznikih, natančneje v soboto 3.5.2014 bo župnijsko romanje, ko se bomo skupaj podali v Prekmurje v rojstno deželo našega rajnega gospoda župnika in obiskali tudi njegov grob. Program še sledi v prihajajočih dneh. Lepo povabljeni!

 

Srečanje staršev in botrov letošnjih birmancev bo na tretjo velikonočno nedeljo 4. maja 2014. Prosim za udeležbo!

 

Želim vam doživeto praznovanje velikonočnih praznikov! 

Ivan Šumljak, župnijski upravitelj


BESEDA ŽIVEGA BOGA

Množice pa, ki so šle pred njim in za njim, so vzklikale: podoba»Hozana Davidovemu sinu! Blagoslovljèn, ki prihaja v Gospodovem imenu! 

Hozana na višavah!« Mt 21,9

Izdal Župnijski urad Šmartno v RD

Odgovarja: Ivan Šumljak, župnijski upravitelj